Burza Cenných Papírů Praha

Praha

Burza Cenných Papírů Praha

Burza cenných papírů Praha je největší a nejstarší organizátor trhu s cennými papíry v České republice. Po padesátileté mezeře způsobené Druhou světovou válkou a dobou komunismu byla v roce 1993 znovu otevřena. Pražská burza tedy obnovila svou činnost Pražských komodit a burzy cenných papírů založené v roce 1871.

Burza cenných papírů Praha je od zákona akciová společnost. Její největší akcionář je CEESEG Aktiengesellschaft, jehož vlastnický podíl je 92,739%. Valná hromada akcionářů je nejvyšším výkonným orgánem, burzovní komora je statutárním orgánem, který řídí provoz na burze a dozorčí rada dohlíží na jeho operace a celkové fungování. Společnost je řízena generálním ředitelem, kterého jmenuje a odvolává burzovní komora.

Obchodování je uskutečňováno přes licensované obchodníky, kteří jsou zároveň členové burzy. Výsledky obchodování na burze a další výsledky jsou zveřejňovány na www.pse.cz a také jsou šířeny prostřednictvím informačních agentur a médií.

Burza cenných papírů Praha a její dceřinné společnosti tvoří skupinu PX. Kromě burzy cenných papírů jsou nejdůležitějšími členy skupiny POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE) a Centrální depozitář cenných papírů (CDCP). PXE byla založena v roce 2007 a je obchodní platformou pro obchodování s elektřinou pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. CDCP má hlavní postavení ve vypořádání obchodů s cennými papíry na kapitálovém trhu v České republice,  vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vydaných v České republice a přiřazuje mezinárodní identifikační čísla cenných papírů (ISIN) investičním nástrojům.

Burza cenných papírů Praha je členem CEE Stock Exchange Group (CEESEG), která také zahrnuje tři další evropské burzy cenných papírů: Vídeňskou burzu cenných papírů (Wiener Börse), Budapešťskou burzu cenných papírů a Ljubljanskou burzu cenných papírů (Ljubljanska borza).