Burza Cenných Papírů Online

Akciový trh

Burza Cenných Papírů Online nebo-li akciový trh je agregace kupců a prodejců (volná síť ekonomických transakcí, ne fyzické zařízení či diskrétní jednotka) akcií (také nazývaných podíly); mohou to být cenné papíry vypsané na burze, ale i cenné papíry, se kterými se obchoduje soukromě.

Začít obchodovat s akciemi

Burzovní makléřPopis
Plus500

Plus500 - Začněte obchodovat ihned!

Plus500

 • 500 Kč Bonus není nutný žádný vklad!
 • Demo účet zdarma
 • Pokročilé technické analytické nástroje
 • Zdarma přenos kurzů akcií v reálném čase
Typ: CFD/Forex
Ohodnocení: 5-stars
ETX Capital

iFOREX - Začněte obchodovat ihned!

ETX Capital

 • Licencovaný a regulovaný broker
 • Možnost volby
 • Mobilita
Typ: CFD/Forex/Binární Opce
Ohodnocení: 5-stars
IFOREX

iFOREX - Začněte obchodovat ihned!

iForex

 • Spojte se s více než 140 trhy z jednoho účtu
 • Provedení obchodu – 1 kliknutí
 • Žádné skryté a dodatečné poplatky
 • Přímý přístup ke globálním trhům, včetně Forex, komodit a indexů
Typ: Forex
Ohodnocení: 5-stars
Top Option

iFOREX - Začněte obchodovat ihned!

Top Option

 • Vysoce konkurenceschopné míry řízení rizika
 • Vysoké výnosy z každého úspěšného obchodu
 • Jedinečné funkce TopOption pro obchodování
Typ: Binární Opce
Ohodnocení: 5-stars

Přední Akcie

Zdroje

Forexu – Žít Měna Cross Rates

Zdroje

Velikost trhu

Akcie mohou být rozděleny několika způsoby. Jeden z obvyklých je podle země, ve které je společnost založena. Například Nestlé a Novartis mají základny ve Švýcarsků a proto jsou považovány za součást Švýcarského akciového trhu, i když se s jejich akciemi může obchodovat i v jiných zemích.

Na konci roku 2012 byla velikost světové burzy (celková tržní kapitalizace) okolo 55 bilionů amerických dolarů. Podle zemí byl největší trh v USA (okolo 34%), následovalo Japonsko (okolo 6%) a Spojené království (okolo 6%). Toto se v roce 2013 ještě zvýšilo.

Burza Cenných Papírů

Burza

Burza je místo nebo organizace, ve které mohou akcionáři (lidé a společnosti) obchodovat s akciemi. Některé společnosti si mohou chtít nechat vypsat cenné papíry na burzu. S některými akciemi se může obchodovat “přes pult” – tzn. přes obchodníka. Velké společnosti mají většinou své akcie vypsané na mnoha burzách po celém světě.

Obchodování se může vztahovat i na další typy zabezpečení jako jsou pevně úročené cenné papíry či úrokové deriváty.

Burza se Zbožím

Index

Obchodování

Obchodování na burze cenných papírů znamená převod peněz za akcie či cenné papíry od obchodníka kupci. To vyžaduje, aby se tyto dvě strany shodli na ceně. Akcie (cenné papíry či podíly) mohou udělovat majetkovou účast v konkrétní společnosti.

Účastníci na burze se pohybují od malých individuálních investorů po větší obchodní investory, kteří mohou být kdekoliv na světě a mohou mezi ně patřit banky, pojišťovny či penzijní fondy a hedgeové fondy. Jejich kupní či prodejní objednávky mohou být provedeny na jejich jméno za pomoci burzovního obchodníka.

Některé burzy jsou fyzická místa, kde se provádí transakce na obchodním podlaží metodou, která je známá jako “open outcry”. Tato metoda je používána na některých peněžních burzách a burzách se zbožím a jde o obchodníky, kteří všichni najednou ústně dávají nabídky a přihazují. Příklad takové burzy je Newyorská burza. Druhým typem burzy je virtuální burza, které se skládá ze síťových počítačů, kde obchody probíhají elektronicky přes obchodníky. Příkladem takové burzy je NASDAQ.

Potenciální kupec dá nabídku za určitou akcii na burze a potenciální prodejce chce za ten samý podíl stejnou cenu. Nákup či prodej na trhu znamená, že přijmete jakoukoliv požadovanou cenu či nabídku za určitou akcii. Když  se nabídka a cena shodují, dojde k prodeji na bázi “kdo dřív přijde, ten dřív mele”, pokud má zájem o stejnou akcii za určitou cenu více kupců.

Účel brzy je usnadnit výměnu cenných papírů mezi kupci a prodejci, tedy poskytnout jím trh (virtuální nebo reálný). Výměny poskytují obchodní informace o kótovaných cenných papírech v reálném čase a usnadňují určování cen.

Newyorská burza (NYSE) je fyzická burza s hybridním trhem pro objednávky elektronicky i ručně na obchodním podlaží. Objednávky provedené na obchodním podlaží vstoupí do systému prostřednictvím členů burzy a pokračují dál k podlažnímu makléři, který jde za specialistou obchodního střediska pro akcie, aby zrealizoval obchod (objednávku). Práce specialisty je, aby spároval kupní a prodejní objednávky při “open outcry”. Pokud existuje rozpětí, nedojde ihned k žádnému obchodu – v tomto případě by specialista měl použít vlastní zdroje (peníze či akcie), aby doplnil rozdíl po době jeho/její uvážení. Když je proveden obchod, detaily jsou uvedeny na “pásce” a zaslány zpátky do makléřské firmy, která poté vyrozumí investora, který si objednávku objednal. O když je v tomto procesu mnoho lidského kontaktu, důležitou roli hrají počítače, zvláště pro takzvané “programové obchodování”.

NASDAQ je virtuální burza, kde je vše obchodování prováděno přes počítačovou síť. Proces je podobný jako u Newyorské burzy. Nicméně, kupci a a obchodníci jsou spojeni elektronicky. Jeden či více tvůrců trhu NASDAQ vždy zajistí nabídku a zjistí cenu, za kterou budou vždy ochotni prodat či koupit “svoje” akcie.

Pařížská burze, která je v současné době součástí Euronext, je objednávkami řízená elektronická burza. Byla automatizovaná na konci 80. let 20. století. Před tím zde fungovala metoda “open outcry”. Makléři se scházeli na obchodním podlaží Palais Brongniart. V roce 1986 byl představen systém CATS a proces párování objednávek byl zcela zautomatizován.

Lidé, kteří obchodují na burze, preferují obchodovat na nejpopulárnějších burzách, protože jim nabízí více potenciálních protistran (kupců pro prodejce, prodejců pro kupce) a také pravděpodobně nejlepší cenu. Nicméně, vždy existovaly alternativy jako jsou makléři, kteří se pokouší spojit dvě strany k obchodování mimo burzu. Populárním třetím trhem byl například Instinet a později Island a Archipelago. Jedna z výhod je to, že se vyhnete poplatků burzy. Nicméně, také jsou zde problémy, jako je nepříznivý výběr. Finanční regulátoři prozkoumávají tzv. “dark pools”.

Účastníci trhu

Účastní trhu zahrnují individuální maloobchodní investory, institucionální investory jako například podílové fondy, banky, pojišťovny a hedgeové fondy a také veřejné obchodní společnosti obchodující s vlastními podíly. Některé studie naznačily, že institucionální investoři a korporace obchodující s vlastními podíly obecně obdrží více zisků s ohledem na rizika než maloobchodní investoři.

Před několik desetiletími, celosvětově, byli kupci a prodejci individuální investoři, jako například bohatí podnikatelé, většinou z dlouhou rodinnou tradicí ke konkrétním korporacím. Po čase začaly být trhy více “institucionalizované”; kupci a prodejci většinou instituce (např. penzijní fondy, pojišťovny, podílové fondy, indexové fondy, fondy obchodované na burze, hedgeové fondy, investorské skupiny, banky a několik dalších institucí).

Vzestup institucionálních investorů s sebou přinesl několik vylepšení na fungování trhu. Byla zde postupná tendence pro snižování “fixovaných” (a přemrštěných) poplatků pro všechny investory, většinou díky snížení nákladů na administraci, ale částečně také díky velkým institucím, které vznesli námitky k oligopolnímu přístupu zprostředkovatelů ke stanovování normalizovaných poplatků.

Význam burzy cenných papírů

Burza cenných papírů je pro společnosti jedním z nejdůležitějších způsobů, jak vydělávat peníze, společně s dluhovými trhy, které jsou obecně impozantnější, ale neobchodují veřejně. To umožňuje podnikům, aby s nimi bylo veřejně obchodováno a vydělat dodatečný finanční kapitál pro expanzi prodejem podílů vlastnictví společnosti na veřejném trhu. Likvidita, kterou prodejem získají investoři, umožní jejich majitelům rychle a jednoduše prodat své cenné papíry. Je to atraktivní vlastnost investování do akcií v porovnání s ostatními, méně likvidními investicemi jako jsou například pozemky a další nemovitosti. Některé společnosti aktivně zvyšují likviditu obchodováním s vlastními podíly.

Historie ukázala, že cena akcií a dalšího jmění je důležitou součástí dynamiky ekonomické aktivity a může ovlivnit nebo být indikátorem sociální nálady. Ekonomika, ve které je burza na vzestupu je považována za nadějnou. Vlastně je burza cenných papírů často považována za primární indikátor ekonomické síly a rozvoje určité země.

Zvýšení cen akcií, například, je asociováno se zvýšením obchodních investic a naopak. Ceny podílů také ovlivňují majetek domácností a jejich spotřebu. Proto centrální banky často sledují kontrolu a chování burzy cenných papírů a, obecně, plynulý provoz funkcí finančního systému. Finanční stabilita je raison d’être centrálních bank.

Burzy také fungují jako zúčtovací banky pro každou transakci, což znamená, že vyzvedávají a doručují podíly a garantují prodejci platbu za cenný papír. To eliminuje riziko individuálního prodejce či kupce, že by mohla protistrana odvolat transakci.

Hladké fungování těchto aktivit usnadňuje eknonomický růst v tom, že náklady a podnikatelská rizika podporují produkci zboží a služeb společně s potenciálním zaměstnáním. V tomto směru se předpokládá, že finanční systém přispívá k větší prosperitě, i když existuje určitá kontroverze ohledně toho, zda je optimální finanční systém založený na bance či na trhu.

Nedávné události, jako například globální finanční krize, podnítily zvýšenou kontrolu vlivu struktury akciových trhů (které se říká trhová mikrostruktura), konkrétně na stabilitu finančního systému a přenos systémového rizika.

Index akciového trhu

Pohyby cen na trhu nebo úseku trhu jsou zachyceny v cenových indexů zvaných indexy akciových trhů, kterých je mnoho, např S & P, FTSE a indexů Euronext. Tyto indexy jsou obvykle tržní kapitalizace vážený, s hmotností odrážející příspěvek zásob do indexu. Složky indexu jsou posuzovány často zahrnout / vyloučit zásoby tak, aby odrážela měnící se podnikatelské prostředí.

Investiční strategie

Jedna z mnoha věcí, které chtějí lidé vždycky vědět o burze, je: “Jak vydělám peníze investicemi?” Existuje mnoho různých postupů; dvě základní metody jsou klasifikovány svými fundamentálními či technickými analýzami. Fundamentální analýza odkazuje na analyzování společností podle jejich finančních prohlášení v SEC, obchodních trendů, obecných ekonomických podmínek, etc. Technická analýza studuje cenové děje na trzích za použití grafů a kvantitativních technik, aby se pokusila předpovědět cenové trendy bez ohledu na finanční vyhlídku společnosti. Jeden příklad technické strategie je Metoda následování trendů používaná Johnem W. Henrym a Edem Seykotou, která používá cenové vzory, striktní management peněz a je také zakořeněná v rizikové kontrole a diverzifikaci.

Dále si mnozí vybírají investovat indexovou metodou. V této metodě má jeden vážené či nevážené portfolio, které se skládá z celé burzy cenných papírů nebo z určité její části (jako S&P 500 nebo Wilshire 5000). Hlavní cíl této strategie je maximalizovat diverzifikaci, minimalizovat daně z příliš častého obchodování a vézt se na obecného trendu akciového trhu (který má v USA průměr okolo 10% ročně, počítáno každoročně, již  od Druhé světové války)

Burza Cenných Papírů Online

Burza Cenných Papírů Praha

Dokument o Pražské Burze